آیا فیزیک می تواند وجود خدا را اثبات کند؟

  آیا فیزیک می تواند وجود خدا را اثبات کند؟ نویسنده: مونیکا گرادی، استاد علوم فضایی و سیاره شناسی، دانشگاه اوپن برگردان: احمد مسعود باختری، نامزد دکترای تفسیر تطبیقی قرآن…

ادامه خواندنآیا فیزیک می تواند وجود خدا را اثبات کند؟

 ? مراقب کردار ما باشیم دکتر عبدالحق حبیبی صالحی در این شکی نیست که هر کسی را از اعمال خودش پرسان می‌کنند. در این هم شکی نیست که بسیاری از…

ادامه خواندن

اسلامیت یا انسانیت؟

اسلاميت يا انسانيت ؟
اول انسانيت يا اول اسلاميت ؟
انسان در خدمت اسلام يا اسلام در خدمت انسان ؟

دکتر هجرت الله جبرئیلی

قسمت دوم: صورت بندي هاي تاريخي فلسفي، ايديولوژيكي و سياسي اومانيسم ( انسان مداري)

(بیشتر…)

ادامه خواندناسلامیت یا انسانیت؟