بررسی و تحلیل ادله¬ی مثبتان و منکران نظریۀ حقیقت و مجاز در قرآن

  چکیده ?دانلود مقاله بررسی و تحلیل ادله ی موافقان و منکران نظریه حقیقت و مجاز در قرآن نظریۀ حقیقت و مجاز تقریری است که در هنگام چند معنای الفاظ…

ادامه خواندنبررسی و تحلیل ادله¬ی مثبتان و منکران نظریۀ حقیقت و مجاز در قرآن

زبان فارسی و آفرينش ديار تمدنی مستقل

دکتر هجرت الله جبرئیلی 

 

? در اين روز ها مطالعات تمدني يكي از كارهاي من است. و با اين رويكرد به دو هديه بزرگ كه باري تعالي به من داده است، نگاه مي كنم: يكي زبان  فارسي و ديگري اسلام، به ويژه قرآن، و اين قرآن است كه ناگزير مرا به سوي يك زبان تمدن آفرين ديگر نيز رهنمون شده است (زبان تمدن آفرين عربي).

(بیشتر…)

ادامه خواندن