وما ارسل ناک الا رحمتاً للعالمنین

دیدگاهتان را بنویسید